Vložné

Poplatok za účasť na konferencii

bežní účastníci – 20 €

študenti – zadarmo

 

Fakturačné údaje

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Dúbravská cesta 9

Bratislava 845 23

IČO: 31753001

Číslo účtu: 2101365331/8330

IBAN: SK80 8330 0000 0021 0136 5331 (fio banka)

variabilný symbol: 13062019

Platbu je možné uhradiť aj v hotovosti na mieste (daňový doklad bude k dispozícii)

 

Vložné zahŕňa vydanie zborníka a občerstvenie počas konferencie (Coffee breaks)

Kontaktný formulár (nie registrácia)

Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Chyba vloženia súboru: - Súbor je veľký (MB) max. {{f.$errorParam}}
Pracujem...
Pracujem...