Prednášajúci

Pozvaní prednášajúci

Ing. Tomáš Just

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Střední Čechy, ČR

doc. Ing. Karel Vrána, CSc.

Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze, ČR

prof. RNDr. Vladimír Kováč, PhD.

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, SR

Mgr. Pavel Kožený

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, ČR

Ing. Martin Sucharda

Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, ČR

Ing. Katarína Holubová, PhD.

Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave, SR

RNDr. Jarmila Makovinská, CSc.

Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave, SR

Mgr. Ladislav Pekárik, PhD.

Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied v Bratislave, SR
Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave, SR

Ing. Martin Mišík, PhD.

DHI SLOVAKIA, s.r.o., SR

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.

Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, SR

Kontaktný formulár (nie registrácia)

Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Chyba vloženia súboru: - Súbor je veľký (MB) max. {{f.$errorParam}}
Pracujem...
Pracujem...