O konferencii

Katedra vodného hospodárstva krajiny

Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Katedra ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Slovenská limnologická spoločnosť

Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu

EKOLOGICKÝ MANAŽMENT

A REVITALIZÁCIA VODNÝCH TOKOV

 

13. jún 2019 od 9:00

Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Konferencia je koncipovaná ako ucelený súbor pozvaných prednášok s otvorenou diskusiou. Všetkým účastníkom ponúkame možnosť publikácie svojich príspevkov vo forme článkov v recenzovanom zborníku a možnosť prezentácie priamo na konferencii vo forme posterov. Účasť na konferencii je možná a vítaná aj bez príspevku.

Ciele konferencie

Informovať odborníkov z oblasti vodného hospodárstva a ochrany prírody o aktuálnych trendoch v ekologickej správe a revitalizáciách vodných tokov, podnietiť ich k vzájomnej spolupráci na riešení otvorených problémov v oblasti úprav a správy vodných tokov a podporiť ich účasť na integrovanom riadení a ochrane vôd a vodných ekosystémov v súlade s princípmi a požiadavkami komunitárneho práva na ochranu vôd (Rámcová smernica o vode) a ochranu biodiverzity (Natura 2000 – smernica o biotopoch a vtákoch).

Kontaktný formulár (nie registrácia)

Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Chyba vloženia súboru: - Súbor je veľký (MB) max. {{f.$errorParam}}
Pracujem...
Pracujem...